1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности

Инструкция о порядке заполнения листка нетрудоспособности

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Інструкція
про порядок заповнення листка непрацездатності

1. Листок непрацездатності (далі — ЛН) — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корінець ЛН.

2.1. Підкреслюється слово «первинний» або «продовження», у разі продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прізвище, ім’я та по батькові (повністю) непрацездатного та місце його роботи (назва підприємства, установи, організації), дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою зазначається рік), прізвище лікаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, підпис одержувача у графі «Підпис одержувача».

2.2. Паспортна частина ЛН (прізвище непрацездатного, ім’я та по батькові, вік) заповнюється за даними документів, місце роботи — зі слів непрацездатного.

2.3. Після заповнення корінець залишається в закладі охорони здоров’я.

3. Далі заповнюється частина лицьового боку ЛН, що видається непрацездатному.

3.1. Підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього ЛН у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»; дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою вказується рік), прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

3.3. У графі «Причина непрацездатності:» слід обов’язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи. Пункти 2, 4 виправленню не підлягають.

3.4. У графі «Режим:» обов’язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо.

3.5. У графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка:» з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

3.6. У графі «Перебував у стаціонарі» зазначаються дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення.

3.7. У графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» указуються дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу, що засвідчується підписом голови лікарсько-консультативної комісії та круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.

3.9. У графі «Направлений до МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії.

3.10. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

«визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

«інвалідом не визнаний, потребує долікування»;

«інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

У разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі ЛН (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику «До якого числа включно» дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється відповідно до п. 2.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року N 455 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови лікарсько-консультативної комісії, що засвідчується їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

3.13. У графі «Стати до роботи» вказують словами число і місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового ЛН.

У разі смерті у графі «Стати до роботи» зазначаються «помер» і дата смерті.

4. У правому нижньому полі ЛН у графі «Примітка:» лікарем здійснюються такі записи:

4.1. При порушенні хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.).

4.2. У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з ним, робиться позначка про таке сп’яніння.

4.3. У разі направлення на санаторно-курортне лікування зазначаються номер путівки, дати початку та закінчення путівки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разі направлення на долікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабілітаційної путівки, дати початку та закінчення путівки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

На бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень.

4.6. У разі тимчасової непрацездатності («професійне та його наслідки — 2» або «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4») слід указати дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві.

4.7. Інші примітки.

5. У разі направлення хворого з лікувально-профілактичного закладу до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування у графі ЛН «Стати до роботи» здійснюється запис «доліковування в санаторно-курортному закладі» і вказується дата початку путівки. У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) N» зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стаціонарі або в денному стаціонарі закладу охорони здоров’я на період доліковування. У графі «Причина непрацездатності:» нового ЛН підкреслюється «захворювання загальне — 1»; у графі «Режим» указується «санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» вказується дата початку путівки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Подальше оформлення ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. У графі «Перебував у стаціонарі» зазначаються дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення; у графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого числа включно» вказується дата виписки; у графі «Стати до роботи» літерами пишуть число і місяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення, їх підписи, що засвідчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «продовжує хворіти».

6. При лікуванні хворих у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я ЛН заповнюється відповідно до вимог цієї Інструкції при наявності ознак тимчасової непрацездатності.

7. У разі медичного нагляду за особами, які були в контакті з хворими на інфекційні захворювання, та бактеріоносіями в графі «Причина непрацездатності:» підкреслюється «контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6», у графі «Режим:» — «домашній».

8. У разі направлення хворого на протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства у графі «Причина непрацездатності:» вказується «ортопедичне протезування — 9», у графі «Перебував у стаціонарі», крім дати, робиться відмітка «протезно-ортопедичного підприємства», у графі «Звільнення від роботи» вказуються дати початку та закінчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графі «Діагноз первинний» позначається термін вагітності на час звернення, у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів, у графі «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»; у графі «Режим:» — «амбулаторний та стаціонарний»; у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття ЛН, у графі «Стати до роботи» — дата закінчення відпустки. ЛН затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, для іногородніх жінок — додатково керівником закладу охорони здоров’я. ЛН завіряється печаткою закладу охорони здоров’я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому відвідуванні хворим лікаря має місце порушення режиму у вигляді несвоєчасного прибуття хворого до лікаря, то:

— у разі визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здійснюється з дня його відвідування лікаря;

— у разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» пишуться літерами число і місяць та здійснюється запис «з’явився працездатним». Закриття ЛН здійснюється датою, установленою лікарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланків ЛН, дата видачі, продовження, дати відвідування на повторні огляди, виписки на роботу обов’язково фіксують у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

12. У разі втрати ЛН оформлення дубліката ЛН здійснюється лікуючим лікарем при наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здійснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається «дублікат», у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується весь період непрацездатності, що підтверджується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови лікарсько-консультативної комісії. У медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН.

Читать еще:  Заполнение листка нетрудоспособности работодателем

В. о. директора Департаменту
організації медичної допомоги
населенню Міністерства охорони
здоров’я України

Директор Департаменту
політики державного соціального
страхування Міністерства праці
та соціальної політики України

Начальник Управління з питань
надання допомоги Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Начальник Управління
медико-соціальних послуг
потерпілим Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Заполнение листка нетрудоспособности из МРОТ: образец

Для получения страховых выплат по нетрудоспособности, вызванной каким-либо нарушением здоровья, сотрудник должен предъявить своему работодателю листок нетрудоспособности или больничный лист. Данный документ должен быть оформлен правильно, иначе в ФСС его могут попросту не принять, и отказать гражданину в положенном пособии. Разберемся, как правильно заполнять бланк листка нетрудоспособности (ЛН).

Общая информация

Заполнение листка нетрудоспособности регламентируется приказом Минздрава РФ №624н, выпущенном 29.06.2011 (последняя редакция документа проводилась 10.06.2019). Согласно положениям этого приказа, ЛН выдается всем гражданам РФ, застрахованным в ФСС, после их осмотра медицинским работником, при условии, что состояние гражданина требует освобождения от трудовой деятельности.

Заполнением бланка ЛН занимается медицинская организация, в которой гражданин проходит лечение. В ряд граф информацию вписывает сотрудник отдела кадров работодателя. Сам больной никаких данных в этот документ не вносит.

Основные правила заполнения

Записи в больничный лист вносятся исключительно на русском языке. Закон допускает заполнение бланка от руки, либо на компьютере. Но, вне зависимости от способа оформления, текст в ЛН должен располагаться строго в границах отведенных для него ячеек. Выход за их пределы недопустим.

Какой ручкой, какими чернилами и каким цветом заполнять больничный лист. Буквы в больничном листе

При занесении записей в графы бланка ЛН вручную, сотрудник, оформляющий документ, может пользоваться только черными чернилами. Допустимо применение пишущих принадлежностей следующих типов:

Шариковой ручкой вписывать данные в больничный лист нельзя!

Приказ Минздрава настаивает на использовании в ЛН только заглавных печатных букв. Но имеется дополнительное письмо от ФСС, которое оговаривает, что больничный лист, заполненный вручную, может быть принят работодателем с небольшими недочетами, при условии, что они не мешают читаемости информации. К числу недочетов относится и наличие в документе строчных букв, наряду с прописными.

Какие должны быть печати

На больничном листе должны стоять оттиски печатей работодателя, медицинского учреждения, и непосредственно врача, оформившего документ. Если больной проходил медэкспертизу, на ЛН также ставится печать организации, проводившей ее.

Требования ко всем оттискам:

 • не должны выходить за пределы бланка;
 • не должны задевать информационные поля документа;
 • должны содержать название организации, которой принадлежит печать;
 • должны быть четкими, лекгочитаемыми;
 • ставятся синими чернилами.

Если ЛН оформляется в психиатрической или наркологической клинике, медучреждение вправе использовать печать, на которой нет его полного наименования.

К медицинским штампам дополнительно предъявляется следующее требование — на них обязательно должна быть надпись, подтверждающая, что они используются для ЛН. Что касается формы печати — круглая или треугольная — это не критично. Закон требует принимать оба варианта оттисков.

Как осуществляется передача полномочий по заверению больничного

Несложно выяснить, кому и когда заверять лист нетрудоспособности — образец заполнения этого документа подскажет порядок действий.

 1. Врач вносит в документ основные сведения о пациенте и ставит свою печать.
 2. Медучреждение заполняет графы, отведенные для него, и ставит свой штамп.
 3. ЛН передается работодателю больного.
 4. Сотрудник ОК заполняет предназначенную для него часть документа и заверяет его штампом организации.

После этого больничный направляется в ФСС, откуда впоследствии поступает страховое пособие на имя больного.

Даже если работодатель и поликлиника используют электронные ЛН, больному все равно должны выдать в медучреждении корешок от бланка больничного, заверенный печатями организации. Корешок необходимо предъявить в отдел кадров, только после этого ЛН пойдет в работу в ФСС.

Порядок заполнения больничного медицинским учреждением

Сотрудник медучреждения, ведущий больного, заполняет верхнюю часть бланка ЛН. Поля, в которые вносится информация:

 • отметка о типе документа — первичный или дубликат;
 • номер ЛН, продолжением которого является данный документ (при необходимости);
 • адрес и наименование медучреждения (допустимы сокращения);
 • дата выдачи документа;
 • ОГРН медучреждения;
 • сведения о пациенте — с его слов — ФИО, дата рождения, пол, номера СНИЛС и ИНН;
 • сведения о работодателе пациента — наименование (может быть оставлено пустым, если больной не знает полного названия организации) и вид места работы;
 • код нетрудоспособности — заполняется согласно инструкции;
 • даты начала и окончания больничного, сроки нахождения гражданина в стационаре.

Раздел ЛН об уходе заполняется только в том случае, если больничный был выдан по причине необходимости ухода за заболевшим членом семьи.

Порядок заполнения больничного листа работодателем

Перед тем, как начать заполнять лист нетрудоспособности, сотрудник отдела кадров должен проверить сроки пребывания работника на больничном, указанные в документе. По закону они могут составлять:

 • от 3 дней — в случае болезни самого работника;
 • до 15 дней — если ЛН оформлялся по уходу за кем-то из членов семьи;
 • до 30 дней — при обычных заболеваниях или травмах (для более длительного пребывания на больничном требуется заключение ВК);
 • 140 дней — для ЛН, оформленных по беременности и родам.

О том, как заполнять отдельные графы, подробно написано в следующем разделе статьи.

Пошаговая инструкция

Часть указанных ниже полей больничного листка может быть заполнена сотрудником медицинского учреждения. Но если у него нет достоверной информации, строки могут быть оставлены пустыми. В этом случае данные в них вносит работник отдела кадров предприятия, на которое был подан ЛН.

Наименование организации

Если имеется сокращенное наименование организации, лучше вписать в эту строку именно его. Если же краткого названия нет, а полное не помещается в отведенные ячейки, допустимо прервать запись на полуслове. За пределы ячеек выходить не следует.

Наименование работодателя должно быть указано в том виде, в котором он зарегистрирован в ФСС.

Место работы

Отмечается галочкой статус места работы — основное или совместительство. Граждане, работающие по совместительству, вправе подавать ЛН в обе организации сразу (для этого им выписывают два бланка).

Регистрационный номер

В ячейки вносят номер, присвоенный компании-работодателю Фондом соцстраха при постановке на учет.

Код подчиненности

4 или 5 цифр, кодирующие территориальное отделение ФСС, к которому прикреплен работодатель.

ИНН и СНИЛС сотрудника

Указываются при наличии. Копии соответствующих документов должны содержаться в личном деле сотрудника в отделе кадров.

Условия исчисления

При наличии особых условий, влияющих на порядок начисления больничного пособия для данного сотрудника, данные о них вносятся в бланк в цифровой форме. Перечень условий и их цифровые коды указаны на обороте бланка ЛН.

Строка «Акт формы Н-1»

Поле заполняется только в ЛН, выданных в результате производственной травмы (в него вносится дата составления соответствующего акта). В иных случаях поле оставляют пустым.

Дата начала работы

Поле заполняется только в том случае, если на протяжение больничного трудовой договор с работником был аннулирован. В иных случаях ячейки остаются пустыми.

Страховой стаж

В поле указывают общий страховой стаж гражданина, в который включаются:

 • периоды официального трудоустройства;
 • периоды службы в армии (военной и гражданской);
 • периоды службы в ОВД;
 • прочие периоды, в которые работник был застрахован и отчислял взносы в ФСС.

Продолжительность стажа указывается в годах, а если она равна неполному количеству лет, то вписывают годы и месяцы.

Причитается пособие за период

В поля вносят дату открытия и закрытия ЛН.

Средний заработок для исчисления пособия

В ячейки вписывают среднюю заработную плату сотрудника за два последних года. Если гражданин работает на предприятии менее двух лет, данные можно взять из справки 2НДФЛ с прежнего места работы. В случае, если такого документа сотрудник не предоставил, указывается средний заработок только за период работы на предприятии, заполняющем ЛН.

Средний заработок в день

Чтобы выяснить средний заработок за день, общий размер среднего заработка делят на количество календарных дней, за которые он рассчитывался. Полученное частное вносят в соответствующие ячейки.

Сумма пособия

Если ЛН был выдан в связи с травмой или по причине болезни работника, работодатель оплачивает первые три дня нетрудоспособности сотрудника. Все остальное время больничного компенсирует ФСС. В иных ситуациях пособие полностью выплачивается из средств Соцстраха.

Размер пособия определяется умножением среднедневного заработка сотрудника на количество дней, которые должна оплатить организация. Полученные произведения вносятся в соответствующие строки.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам: особенности оформления

В больничных листах, выданных по причине беременности и родов, большая часть граф заполняется так же, как и в обычных ЛН. Есть лишь два различия:

 • в начале бланка делается отметка о сроках постановки на учет;
 • поле «Сумма пособия за счет средств работодателя» не заполняется.

Все страховые выплаты в данной ситуации производятся за счет Соцстраха.

Если нет данных о з/п сотрудницы за предыдущие 2 года, расчет пособия ей проводится на основании МРОТ.

Дополнительные советы

Рассмотрим несколько типичных сложностей, с которыми встречаются граждане при заполнении ЛН.

Распространенные ошибки в больничном листе

Чаще всего в заполненных больничных встречаются следующие нарушения:

 • несовпадение наименование организации и ее печати;
 • заполнение шариковой ручкой;
 • неверное указание кода заболевания;
 • отсутствие обязательных отметок врача или данных о его специализации;
 • отсутствие подписей врача;
 • перекрытие оттисками печатей информации в ЛН.

Во всех перечисленных случаях документ подлежит замене.

Сколько исправлений допускается на бланке листка нетрудоспособности, зависит от того, кто их вносит. Так, медучреждения при любой ошибке должны выписывать новый документ, нанося на его пометку «Дубликат». Работодатель же может вносить исправления в действующий бланк, заверяя каждое из них своей печатью. Главное, чтобы при этом читабельность документа не пострадала.

Как оформляется больничный лист, если у работника есть два работодателя?

Лица, работающие по совместительству, вправе оформить два ЛН, по одному на каждого работодателя (при условии, что они работают в организациях не мене 2 лет). Главное, чтобы в графе о типе работы была проставлена отметка «По совместительству».

Читать еще:  И родам выдается листок нетрудоспособности

Как оформляется больничный, если лечение осуществляется периодическими процедурами?

Если процедуры являются основанием для признания гражданина нетрудоспособным, и проводятся в рабочее время, можно оформить больничный конкретно на даты их проведения.

Чем грозит неверное оформление листка нетрудоспособности

Ошибки при закрытии больничного могут привести к тому, что работодатель поставит сотруднику прогул. Чем это чревато, зависит от организации — от штрафа до увольнения. Если в ЛН неверно указан страховой стаж или размер среднего заработка, это негативно скажется на сумме итогового пособия для работника. А если ФСС признает поданный документ недействительным, сотрудник вовсе не получит компенсации, а его работодателю будет грозить серьезный штраф.

Что делать, если больничный пришелся на часть отпуска

Если больничный пришелся на ежегодный оплачиваемый отпуск, гражданин вправе продлить период отдыха после закрытия ЛН. Если же отпуск был взят за свой счет, продление его не производится, и страховое пособие по ЛН не выплачивается.

Слишком длинное название фирмы-работодателя: что делать

При наличии у фирмы сокращенного наименования, в бланк вносят именно его. Если же краткого названия нет, допустимо при заполнении соответствующей графы оборвать запись на полуслове. Выходить за пределы ячеек не следует.

Последние изменения

Текст написан с учетом изменений Приказа Минздрава №624н, сделанных в июне 2019 года. Более свежих рекомендаций по части заполнения больничных листов пока не поступало.

Пример заполнения больничного листа работодателем

Для чего кадровику правила заполнения больничного листа

Выдача больничных листов — процедура, строго регламентированная законодателем. Это следует уже из того, что больничный должен оформляться исключительно на защищенном бланке. Его форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н.

Кроме того, важно соблюсти правила заполнения больничного листа в 2020 году работодателем, установленные для него приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н. Документ содержит перечень общих требований к заполнению больничного, актуальных и на сегодняшний день.

Работодатель вносит сведения только в часть пунктов на бланке больничного, которые объединены в блок «Заполняется работодателем».

ВАЖНО! В больничном листе должны быть корректно указаны данные, заполняемые как врачом, так и работодателем.

Если ответственное лицо работодателя перед тем, как заполнить больничный лист, обнаружит ошибки в блоке, оформленном врачом, заполнять часть для работодателя не имеет смысла. Скорее всего, ФСС откажет организации в возмещении расходов. Необходимо запросить в медицинской организации новый документ.

Столь же строгой может быть санкция ФСС и за ошибки, допущенные из-за незнания, как заполняется больничный лист работодателем. Рассмотрим, как их можно избежать.

Инструкция по заполнению больничного листа в 2020 году работодателем

С учетом требований, изложенных в нормативных документах, инструкция по заполнению больничного листа будет выглядеть следующим образом. Работодатель вносит в больничный лист:

 1. Сведения о месте работы сотрудника посредством указания:
  • наименования компании (полного либо сокращенного) в соответствии с учредительными документами, если работодатель является юрлицом;
  • Ф. И. О. предпринимателя, если работодатель — ИП.
 1. Отметку о том, является работа основной для сотрудника или нет, путем проставления галочки в соответствующем пункте.
 2. Регистрационный номер работодателя в ФСС.
 3. Код подчиненности органа ФСС, выдавшего работодателю регистрационный номер.
 4. ИНН работника, на которого оформляется больничный (не указывается для женщин, получающих декретные пособия по беременности и родам, а также после постановки на учет в медучреждении на ранних сроках беременности).
 5. СНИЛС работника.
 6. Код, обозначающий условия исчисления больничного (1 или несколько) — на оборотной стороне листа:
  • 43, если сотрудник имеет льготы как пострадавший от воздействия радиации;
  • 44, если сотрудник до 2007 года работал в регионах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к ним;
  • 45, если у сотрудника имеется инвалидность;
  • 46, если срок трудового договора работника с работодателем составляет менее 6 месяцев (не фиксируется, если причина нетрудоспособности указана в больничном как соответствующая коду 11);
  • 47, если сотрудник ушел на больничный в течение 30 дней после увольнения;
  • 48, если уходу на больничный сопутствовало нарушение режима по уважительной причине (при условии проставления отметки об этом в соответствующей графе бланка);
  • 49, если заболевание сотрудника, на момент ухода на больничный имеющего инвалидность, длится 4 месяца подряд и более (не проставляется, если в графе, где приводится причина нетрудоспособности, указан код 11);
  • 50, если при тех же условиях больничный длится 5 и более месяцев в календарном году;
  • 51, если работник занят неполное время.
 7. Данные акта по форме Н-1 (о несчастном случае во время работы), если он составлялся.
 8. Дату начала работы сотрудника, контракт с которым аннулирован, но тот ушел на больничный до момента аннулирования. Если трудовой договор с работником действует, соответствующую графу заполнять не нужно.
 9. Длительность страхового стажа в полных годах и месяцах.

Подробнее о расчете стажа и его влиянии на размер пособия по нетрудоспособности читайте здесь.

 1. Длительность нестраховых периодов нахождения гражданина на службе в армии, силовых структурах, на противопожарной службе.
 2. Период, за который работнику должно выплачиваться пособие.
 3. Величину среднего заработка сотрудника, на основе которой рассчитывается больничный.
 4. Величину среднего дневного заработка сотрудника.
 5. Сумму компенсации по больничному, выплачиваемую за счет средств ФСС РФ.
 6. Сумму компенсации, выплачиваемую за счет работодателя.
 7. Общую сумму больничного.
 8. Ф. И. О. руководителя и главного бухгалтера работодателя.

Подробнее о порядке расчета общей суммы больничного читайте в материале «Максимальный размер больничного листа в 2019 — 2020 годах».

Справка-расчет как обязательное приложение к больничному

Следует учитывать, что одного знания, как правильно заполнить больничный лист, мало. Кроме самого больничного листа работодателю нужно представлять в ФСС справку — расчет пособия. Она нужна для того, чтобы подтвердить правильность цифр, указанных в больничном.

Унифицированной формы справки-расчета законодатель не утвердил. Работодателю придется разработать ее самостоятельно.

Главное, чтобы справка включала:

 • величину заработка сотрудника за каждый из 2 лет, учитываемых при расчете пособия;
 • общий заработок сотрудника за расчетный период (с поправкой на предельный размер базы для исчисления взносов в ФСС);
 • величину среднего дневного заработка сотрудника;
 • величину дневного пособия работника;
 • общую сумму исчисленного пособия сотрудника, а также НДФЛ на нее.

Подписывается справка-расчет обычно руководителем и главным бухгалтером работодателя.

Какой ручкой, какими чернилами и каким цветом заполнять больничный лист

Внесение данных в бланки больничных листов, созданные на бумаге, обычно осуществляется вручную с помощью ручки — капиллярной, гелевой или же перьевой черного цвета. Внесение данных в больничный с помощью шариковой ручки не допускается.

В принципе, заполнить форму можно и на ПК — с помощью специальной программы, которая способна переносить данные с цифрового бланка на бумажный, передавая данные на принтер, в который вставлен официальный бланк. Более того, допустимо заполнять 1 часть больничного ручкой, а другую — на ПК (письмо ФСС РФ от 23.10.2014 № 17-03-09/06-3841П).

Каким образом заполнять документ

Когда заполняем больничный лист 2020 года, следует учитывать, что данные в него должны вноситься большими буквами начиная с первой доступной слева ячейки используемого поля. Если работодатель проставляет на бланке печать, она не должна попадать на соответствующие ячейки.

При обнаружении ошибок в графах больничного их можно исправить. Для этого необходимо:

 • зачеркнуть неверную запись;
 • на оборотной стороне документа вписать правильные данные в формате «название графы бланка: корректные сведения»;
 • сделать рядом запись: «Исправленному верить»;
 • заверить запись подписями директора, главного бухгалтера работодателя, а также печатью (если она используется).

Вне зависимости от количества исправлений в больничном сделать на бланке запись: «Исправленному верить», проставить подписи директора, главного бухгалтера, а также печать достаточно 1 раз.

Слишком длинное название фирмы-работодателя: что делать

Бывает, что даже сокращенное название фирмы-работодателя требует бо́льшего количества ячеек, чем предусмотрено в соответствующей графе больничного. Иногда оно отсутствует, то есть не зарегистрировано в учредительных документах. В этом случае в бланк можно вписать основную часть названия компании и поставить точку. Так или иначе, идентификация фирмы будет осуществлена по ее уникальному номеру, выданному ФСС.

Расчет итоговой суммы: нюансы

Размер итоговой суммы пособия, который фиксируется в соответствующей графе бланка, не должен быть уменьшен на НДФЛ. Если данная сумма, а также иные денежные величины, отражаемые в документе, не содержат копеек, вместо них следует вписывать 0.

Как осуществляется передача полномочий по заверению больничного

В общем случае блок больничного листа, заполняемый работодателем, подписывается руководителем и главным бухгалтером. Однако допустима передача полномочий по подписанию больничных листов другим лицам. Для этого им необходимо оформить доверенность с учетом положений ст. 185 ГК РФ. При этом на самом бланке больничного каких-либо отметок о том, что документ подписывается по доверенности, быть не должно.

Как заполнять больничный лист работодателю: образец 2020 года

Чтобы представлять, как заполнять больничный лист, образец с уже внесенными данными можно загрузить на нашем сайте.

Отметим, что поскольку исходные форма и содержание документа не корректировались, для больничного листа образца 2020 года заполнение работодателем будет производиться по тем же правилам, что и в предшествующие годы.

Где скачать пример заполнения больничного листа нового образца для 2020 года

Документ доступен по ссылке ниже. Данные расчета в нем приведены исходя из стажа работы сотрудника, составляющего от 5 до 8 лет (т. е. в расчет берется 80% от среднего заработка).

Построчный комментарий по заполнению работодателем больничного листа привели эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к К+, оформите его бесплатно и переходите к указаниям.

Электронный больничный

С 01.07.2017 начато применение электронной формы больничного (закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ), использование которого ведется наравне с обычным бумажным документом.

Электронный больничный от обычного отличает следующее:

 • создание в автоматизированной электронной системе, обеспечивающей возможность работы с ним для всех заинтересованных сторон;
 • заверение усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, оформляющих документ;
 • защищенность от подделок.
Читать еще:  Заполненный лист нетрудоспособности

Подробнее об организации взаимодействия сторон при работе с больничным читайте в материалах:

Итоги

Процедура оформления больничного листа в 2020 году по-прежнему строго регламентирована законодательством РФ — как с точки зрения требований к внешнему виду документа, так и в плане алгоритма его заполнения. Работодателю, как и медицинскому учреждению, надо четко представлять, как правильно заполнить больничный лист, и нельзя допускать ошибки при оформлении больничного, иначе ФСС не примет его в качестве основания для компенсации расходов работодателя на оплату пособия.

Как правильно оформить больничный лист

Заполнение больничного листа происходит в четком соответствии правилам. Если они нарушены, ФСС забракует документ, отказавшись его принимать. Это повлечет финансовые последствия для организации, где работает гражданин. Страховые выплаты на сотрудника выданы не будут и компании придется самостоятельно оплачивать период его нетрудоспособности, либо как вариант писать заявление в суд, решая вопрос со страховщиком в судебном порядке. В ситуациях, когда ошибки допустил врач, уже работодатель может отказать сотруднику в принятии листа. Либо ему не оплачивают период болезни из-за претензий ФСС. Выходом также становится судебное разбирательство.

Терминология и регулирующие нормы

Больничным листом называют документ, выдаваемый гражданину в качестве подтверждения его временной нетрудоспособности. Открытие допускается только в медицинском учреждении, ограниченным числом медперсонала. Делать это может:


На этом круг лиц, обладающих правом открытия больничного, ограничивается. Даже сотрудники приемных отделений и скорой помощи не вправе открыть лист нетрудоспособности (официальный термин). Последние могут только доставить человека в медицинское учреждение и уже там ему выпишут больничный. Либо ему выдается талон, подтверждающий факт болезни, дату и диагноз. Уже с ним необходимо обращаться к лечащему врачу. Он откроет документ, заполнит его и поставит свою подпись.

Основаниями открытия больничного листа служит заболевание, травма, необходимость ухода за больным или родственником, беременность, карантинные мероприятия, санаторное лечение. Выдача проводится медицинским учреждением, обладающим государственной лицензией на осуществление данной деятельности. Без нее лист будет считаться недействительным.

Правовой основой документа выступает ФЗ № 323, регулирующий основы оказания медицинской помощи гражданам РФ. Единый бланк больничного утверждает приказ Минздрава № 624н, где регламентирована выдача, порядок и особенности заполнения. Допускается только гелевая (чернильная) ручка, заглавные буквы (кроме подписи), черные чернила (гель). Возможна компьютерная печать, но подпись должна соответствовать правилам.

Заполнение работодателем больничного листа не отличается от аналогичной процедуры, выполняемой представителем медперсонала. Закон отдельно не оговаривает, какой ручкой заполнять больничный лист работодателю, делая правила одинаковыми.

Важно знать! С точки зрения ВС РФ использование шариковой ручки считается допустимой погрешностью. Причиной отказа в страховых выплатах такой недочет не является.

Получить справку могут:

 • Работающие граждане, включая лиц, чья работа связана с индивидуальным предпринимательством и адвокатской практикой;
 • Граждане, заболевшие или получившие травму в период 30-ти дней с момента увольнения;
 • Безработные лица, состоящие на учете в центре занятости населения;
 • Женщины, потерявшие работу по причине ликвидации организации или прекращения деятельности ИП, чья беременность наступила в период 12-ти месяцев до увольнения.

Бланк листа нетрудоспособности имеет несколько уровней защиты от подделок. Он разделен на части. Одну из них заполняет медработник, а другую компания-работодатель.

Обычно этим занимается бухгалтерия, где начисляется зарплата с учетом всех деталей, либо отдел кадров. Отрывную часть бланка поликлиника или другое медучреждение использует для отчетов внутри организации.

Регламентация по заполнению справок

Текущий регламент четко очерчивает круг лиц, допускаемых к внесению информации в медицинскую справку. Из него исключен гражданин (сотрудник компании) которому она выдается. Его задачей служит обращение к врачу, лечение и получение документа с последующей передачей руководству.

Тот в свою очередь прописывает свои сведения и передает лист в ФСС, где нетрудоспособность гражданина, включая декрет, влечет перечисление страховых выплат на счет компании работодателя. Поступившие средства передаются сотруднику.

Важно знать! В справке указывается каждая дата, когда пациент посещал лечащего врача, после чего идет или продление или выписка. Если полей недостаточно, выдается еще один бланк, и работодателю предоставляется именно он.

Применяется система кодировки, когда большая часть информации вносится в шифрованном формате и считывается автоматом. В случае некорректного заполнения оборудование не определит сведения, что затруднит расчет либо сделает его невозможным.

Порядок заполнения листа медицинским учреждением

Руководитель медучреждений строго отслеживает порядок, поскольку каждый бланк подотчетен. Действует пошаговый регламент, указывающий как заполнить больничный лист:

 1. В верхней части отображается информация о том, является ли лист первичным, либо это его дублирующая копия. Дубликат допускается только при указании номера первичного документа. Одновременное заполнение 2-х полей делает справку неверной;
 2. Название (допускается в сокращенном формате) и адрес учреждения, выдавшего документ. Буквы и цифры разграничивает одна клетка;
 3. ОГРН (регистрационный номер) и дата заполнения. Если больница фигурирует как юрлицо, номер состоит из 15-ти, а если как ИП – из 13-ти цифр;
 4. Сведения об уходе за заболевшим гражданином. Обычно это ребенок или близкий родственник. Если ухода требует несколько человек, лист выдают на каждого из них;
 5. Информация о пациенте. Сюда входит ФИО, место жительства, ИНН и СНИЛС, кодовое обозначение нетрудоспособности, место работы (указывается и основное и совместительство). Если сотрудник не знает наименования организации, графа остается пустой – для последующего заполнения работодателем;
 6. В следующем пункте прописывается период действия документа, специализация врача, например «терапевт»;
 7. Ниже указывается число, с которого гражданин выписывается. При продлении в поле «Иное» вписывается кодовое обозначение, приводится номер следующего больничного;
 8. Медицинскую часть документа завершает печать. Основным требованием является отчетливое название учреждения. Иногда печати не содержат его специализации, например, если это наркологический стационар или кожно-венерологическая клиника. Отсутствие профиля призвано сохранить медицинскую тайну;
 9. Отрывной корешок больничного листа заполняет лечащий врач, внося минимум сведений. Это номер истории, число выдачи справки. В отличие от прочих разделов на корешке пациент расписывается.

Внесение сведений стороной работодателя

Оформление больничных листов руководством компании также регламентировано, но в отличие от медперсонала допускается внесение исправлений. Страховой фонд при этом не будет отказывать в принятии документа. При заполнении используется следующая структура:

 1. Наименование компании. Допускается сокращение и неполное название;
 2. Формат деятельности (основная должность, совместительство);
 3. Идентификаторы компании (нумерация, коды);
 4. Идентификаторы работника (ИНН и СНИЛС);
 5. Информация о трудовом стаже пациента;
 6. Поле Н-1. Заполнение осуществляется только при производственной травме;
 7. Число выхода на работу;
 8. Заработная плата. Сведения предоставляет бухгалтерия. Оплата идет частично, за счет компании (оплачивает первые 3 дня) и ФСС;
 9. Подписи ответственных лиц (руководитель, главбух). В отсутствии бухгалтера, обе графы заполняет руководитель. Ставится печать предприятия.

На всю справку допускается не более двух исправлений.

Передача полномочий по заверению

При отсутствии руководителя организации, проставление печати и подписи адресуется другим лицам. Передача полномочий осуществляется в порядке ст. 185 ГК РФ, устанавливающей форму и применение доверенности. В правилах заполнения больничного листа сказано, что данные сведения (о том, что подпись и печать производит доверенное лицо) не ставятся.

Условия оплаты больничного листа

Оплата периода нетрудоспособности зависит от нескольких факторов: среднего заработка за последние 2 года и рабочего стажа. Непосредственная формула расчета предполагает суммирование зарплаты за 2 последних года. Результат делится на 730, а уже это число умножается на количество дней болезни.

Если человек отработал от 8-ми лет и более, больничный лист оплачивается в полном объеме. Стаж в 5-8 лет обеспечивает оплату в объеме 80%, менее 5-ти лет – в объеме 60%.

На что нужно обратить внимание

В приказе Минздрава прямо указывается перечень лиц, обладающих правом открывать, закрывать и продлевать больничный. Если под вопросом стоит инвалидность, решение о присвоении группы выдает МСЭК, а в справку вносятся сведения о направлении пациента на комиссию.

Инструкции о том, как правильно заполнять больничный лист, требуют от специалиста проставления кодов. Сам диагноз прописывать необязательно.

Важно знать! Часть ячеек может остаться пустой. Это допускается в отношении специальных полей, связанных с прохождением амбулаторного лечения, тогда как пациент находился в стационаре или наоборот. Инструкции предполагают проставление прочерков, но на практике поля могут остаться пустыми.

Распространенные ошибки

Существует перечень наиболее частых ошибок, степень тяжести которых определяет последствия. Больничный лист меняют в следующих случаях:

 • Имеет место несовпадение названия организации и сведений печати;
 • Врач использует шариковую ручку;
 • Врач не внес обязательные отметки;
 • Код заболевания указан неправильно;
 • Не указана специализация врача;
 • Отсутствуют подписи врача либо председателя МСЭК;
 • Используются римские цифры;
 • В ячейки вносятся лишние сведения.

Выделяют также следующие недочеты, вызванные невнимательностью или небрежностью:

 • Оттиск печати накладывается на сведения из ячеек, что препятствует автоматическому сканированию кодов;
 • Бланк сложен или смят;
 • Период нетрудоспособности превысил 15 дней, но в документе отсутствуют сведения о врачебной комиссии;
 • Отсутствуют подписи ответственных лиц и печати.

Правила четко указывают, как заполнять больничный лист, поэтому подобные недочеты недопустимы.

Электронный больничный

Повсеместное распространение цифрового формата не обошло стороной медицинскую сферу. ФЗ № 86 введена форма электронного листа нетрудоспособности. Он также предполагает внесение информации медицинским работником и работодателем. Обязательным условием является согласие пациента на применение электронной версии.

Говоря о том, как заполняется электронный больничный лист, нельзя не отметить, что его применение возможно лишь в условиях медучреждений, имеющих специализированное оборудование. Работодатель в свою очередь должен заключить договор с ФСС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги», получить электронную подпись.

Если хотя бы одно из данных условий отсутствует, использование электронной версии технически невозможно.

Итак, закон и практика его применения четко устанавливают, как оформлять больничный лист. Документ делится на две части, одна из которых заполняется медработником, а вторая работодателем. ФСС особо тщательно отслеживает медицинскую часть, где практически любая ошибка чревата отказом в выплате пособия.

Работодатель может вносить коррективы при условии, что их будет не более двух на документ. Существует электронная версия, применение которой возможно при наличии спецоборудования в медучреждении, согласия пациента, договора работодателя с ФСС и его электронной подписи.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector